Who makes History

The creation of Adam, Michelangelo, Sistine Chapel’s ceiling, painted c. 1508–1552

Để một cây táo nở hoa cần hàng ngàn điều kiện phù hợp: hạt giống, nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng, đất, độ tơi xốp của đất, sinh vật, cây bụi, cỏ, vi sinh vật, côn trùng, thiên địch của côn trùng…vv… Nếu coi hoa táo nở là một sự kiện lịch sử, thì ai là người tạo ra sự kiện đó? Không một ai, mà tất cả. Toàn bộ vũ trụ đã vận động để tạo ra bông hoa đó, mỗi một yếu tố đều góp phần của mình vào quá trình sáng tạo.

Bây giờ quay lại cái gọi là lịch sử của loài người, và những cá nhân được coi là “làm nên lịch sử”, những kẻ được vinh danh, được ghi chép, được tôn trọng hay phỉ nhổ. Tất cả họ đều chỉ là một yếu tố trong hàng triệu triệu yếu tố của sự chuyển động được ghi nhận thành các sự kiện đó. Ở đúng thời điểm, với đầy đủ điều kiện, làm đúng việc cần làm và có thể làm, đó là tất cả những gì xảy ra. Không có gì vĩ đại trong từng cá nhân đó hết. Sự vĩ đại nằm ở cái toàn thể, là sự dịch chuyển sâu bên dưới và cao bên trên, trong vô lượng những điều không nhìn thấy được.

Con người thích nghĩ là mình vĩ đại (hay gia tộc mình, quốc gia mình, đế chế mình, cũng thế). Cùng lúc đó, nó biết là nó chẳng vĩ đại chút nào. Vì thế bằng mọi cách nó tạo ra hàng tỉ thứ màu mè, những câu chuyện hấp dẫn, những mưu kế thâm sâu qua nhiều nghìn năm chỉ để tự lừa dối bản thân về sự vĩ đại dối trá của chính nó. Một cuộc chơi hết sức u mê, luẩn quẩn và đầy đau khổ, nhưng nó chẳng thà chọn chơi, còn hơn đối diện với sự thật.

Vậy, nếu không phải lũ sinh vật nhỏ bé dối trá đáng thương ấy đã làm nên lịch sử, thì ai? So who makes His-story?

It’s Him, obviously.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s